Självhypnos och Nervsystemet

En av de främsta fördelarna med att öva självhypnosen som ingår i hypnobirthing är att du har lättare att bibehålla ett inre lugn, vilket gör att du stannar i det parasympatiska nervsystemet.

Det parasympatiska nervsystemet är det system vi befinner oss i för det mesta när det inte är någon fara i närheten. I detta tillstånd är vi kapabla att producera hormonet Oxytocin (grovt förenklat) som ger oss en fantastisk, nästan beroendeframkallande rusning OCH som underlättar för livmoderns muskler och gör den aktiva fasen mer effektiv. Ett annat hormon som utsöndras när vi är lugna är endorfin – en naturlig smärtlindring.

TIPS: Om du somnar till CD-skivorna med hypnobirthingövningar 10 minuter varje dag från vecka 30 tränar du omedvetet din mentala kapacitet att bibehålla lugn (och det parasympatiska nervsystemet) för resten av livet – och inför födandet.