Fas 4: Efterbördsfasen

På kursen i Hypnobirthing förklarar vi på vilket sätt även efterbördsfasen är en del av de mest betydelsefulla timmar du som förälder har med ditt barn.

Bakgrund
Den sista delen av förlossningen som ofta kallas för efterbördsfasen, räknas från barnets födelse fram tills dess att moderkakan fötts fram. Det kan dröja några minuter till en timme.

Se Första Timman.