Hypnobirthing i Latensfasen

På kursen i Hypnobirthing får du lära dig en enkel andningsmetod med visualiseringar (självhypnos) som du enkelt tränar dagligen när du somnar genom att lyssna på CD-skivan du får – eller aktivt när Du Har Lust genom att din partner läser dessa för dig under ett par minuter. Detta kommer att underlätta för dig när du kommer till latensfasen, som är den första fasen i födsloprocessen.

Bakgrund
När livmodermunnen börjar öppna sig till 3­–4 centimeter, kan sammandragningarna  fortfarande vara oregelbundna och korta, särskilt om du är förstföderska – de kan liknas vid hur det kan kännas att ha mens. Det finns ingen anledning till brådska i denna fas. En förflyttning här kan få sammandragningarna att glesa ut. Däremot är det en utmärkt idé att vila. Försök koppla av, kanske sova i pauserna. Ät och drick om du kan och vill.

Under den här fasen kan du få en liten blödning som uppstår när den slempropp som skyddar livmodermunnen  lossnar (den kan vara så liten att du missar den).

TIPS: Den superenkla uppåtandningstekniken du har övat fram till nu är otroligt användbar och hjälper din kropp.

Nästa fas: Aktiva fasen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *