Första Timman

Första timman efter förlossningen är lite magisk, det sker en mängd oerhört viktiga naturliga processer som hjälper både dig och ditt barns utveckling när du låter dom ske i fred. I hypnobirthing materialet och på kursen går vi igenom detta så att du är välinformerad och föreberedd.

TIPS:

  • Vänta med att klippa navelsträngen tills pulsationerna har avstannat. En tredjedel av barnets blod skall hinna tillbaka till barnet och de innehåller bl a viktiga stamceller.
  • Omedelbar hudkontakt mellan barn och moder ger trygghet och medför stora investeringar för både anknytning och amning famgent.
  • Ögonkontakt med barnet “bondar”.
  • Ge barnet den tid det behöver (20-60 minuter) för att hitta bröstet själv så får du en lättare start i amningen.
  • Om du väljer att låta barnet få en K-vitamin injektion ha hudkontakt under tiden.
  • Du som är mamma kommer att ha en Stor Oxotycin-utsöndring och bör dela detta med ditt barn.
  • Under denna timma kommer efterbörden.