Sammandragningar

På kursen i Hypnobirthing ägnar vi mycket tid åt det som händer i kroppen på en kvinna som skall föda, som hur du kan samverka med det som händer. En av dom saker vi betonar är att få ett naturligt förhållande till vad saker kallas och varför. I vården benämner man sammandragningarna både som kontraktioner och värkar. Här föredrar vi orden “sammandragning” eller “födslovågor“.

Bakgrund
Sammandragningar är när musklerna i livmodern börjar förbereda sig på att öppna livmodermunnen. Livmodern består av glatt muskulatur det betyder att den inte går att styra med viljan. Livmodern drar sig samman rytmiskt. Till en början svagt och glest och efter hand mer kraftfullt och med tätare intervaller.