Om Hypnobirthing

Om Hypnobirthing
Ett förenklat sätt att beskriva hypnobirthing är att metoden är framtagen för att kombinera
erfarenheter av naturliga födslar och forskning med grundläggande mental träning.
Vilket kan påverka hormoner och muskler och ge ett välmående.

Det är självklart mycket mer än så, men principen är denna, och målet är att ge de
bästa förutsättningarna för tryggt och naturligt födande.

• Att hjälpa dig som ska föda och dig som partner inför ert barns ankomst. På så sätt
kan ni njuta av graviditeten, i ett lugnt och harmoniskt tillstånd som ger er möjlighet att
kunna se fram emot att föda med tillförsikt.
• Att hjälpa dig få en så trygg och naturlig födsloupplevelse som möjligt.
• Att utbilda och stötta dig som partner så du också kan se fram emot denna speciella
händelse med tillförsikt och trygghet. Att du alltid ska kunna återkalla minnet som en
väl förberedd och inspirerande livshändelse!
• Att hjälpa ditt barn till världen försiktigt och lugnt, så att inträdet i vår värld kan bli så
harmonisk som möjligt.
• Att stötta dig som blivande mamma, oavsett vilka val du gör, före, under och/eller
efter förlossningen.

Hypnobirthingmetoden, som du lär dig på två dagar, utrustar både dig som blivande
moder och även dig som partner med konkreta verktyg för att kunna hitta maximal styrka,
stöd och trygghet fram till, och efter, barnets födsel. Du lär dig effektiv avslappning
och hur du kan lita på dina naturliga instinkter och framförallt att hålla ditt eget fokus
och på så sätt din kontroll.

Du som partner spelar en viktig roll genom hela graviditeten och födseln. I kursen får
du lära dig hur du på bästa sätt kan ge ditt stöd under hela förloppet fram till förlossningen.
Även om hypnobirthing metoden främst är tänkt som en resurs fram till födseln
ger den goda förutsättningar även efter det att barnet är fött.

Historik
De första beskrivningarna av metoden kom 1987, bland annat genom Michelle Leclaire
O´Neil som har skrivit flera böcker i ämnet, bl.a.”Hypnobirthing, the original method”.
Hennes arbete är i sin tur baserat på tidigare forskning kring naturligt födande av bland
annat Dr. Grantly Dick Reid, som gjordes redan på 40-talet.
Andra personer som varit ledande i att sprida hypnobirthing är Marie Mongan som
grundade det amerikanska Hypnobirthing Institutet. En av de främsta och mest erfarna
hypnobirthinginstruktörerna i Storbritannien är Katharine Graves. Inom Hypnobirthing
Föreningen i Sverige utgår vi ifrån hennes metod, som vi har anpassat till svenska
förhållanden.

Naturligt födande
Dr Grantly Dick Reid var bland de första förespråkarna för naturligt födande som pekade
på att smärta inte är en nödvändig del av födande.

“There is no physiological function in the body that gives rise to pain in the normal
course of health. In no other animal species is the process of birth apparently associated
with any suffering, pain or agony, except where pathology exists or in an unnatural
state, such as captivity.”

Citatet kommer från Revelation of Childbirth [William Heinemann Medical Books, 1942]
som senare bytte titel till “Childbirth Without Fear”

En annan av förebilderna för naturligt födande är Dr Michel Odent. Han arbetade som
förlossningsläkare på Pithiviers sjukhus, Frankrike under 70-talet. Han är känd för sin
ledande roll inom naturligt födande och bl a vattenförlossningar.

Vinsterna
Du bestämmer dig kanske för hypnobirthing metoden för att därmed öka dina chanserna
till en naturligare, bekvämare och tryggare födsel och det är precis det som hypnobirthing
metoden kan hjälpa dig med. Samtidigt kan den ha en kanske ännu större och
mer långverkande effekt, nämligen den på ditt barn.

Om födseln är lugn, trygg och harmonisk för dig, så är den lugn, trygg och harmonisk
även för ditt barn. Barn som föds i enlighet med denna metod tenderar enl. hypnobirthing
metoden i USA och England att vara lugna, nöjda och fridfulla. Erfarenheter har
där visat att de också verkar sova bättre och utvecklas snabbare än genomsnittet. Det
kan verka för bra för att vara sant men vi menar att det är så här naturen har avsett det
och metoden är egentligen bara en påminnelse om de fysiska och mentala resurser vi
redan bär med oss och kan lita på.

Brittiska studier och statistik från amerikanska Hypnobirthing Institute säger dessutom
på sina hemsidor att de studier de hänvisar till visar att smärtlindrande mediciner
användes i mindre utsträckning hos dem som har förberett sig med Hypnobirthing
metoden. Även tiden för förlossningen förkortades och det var färre kejsarsnitt och
igångsättningar.

Hypnobirthing metoden med andningsövningar, visualiseringar och de övriga trygghets-
teknikerna ger dig förutsättningar för en positiv förlossningsupplevelse. Metoden
hjälper dig också att hitta dina medfödda förmågor och en trygg tillförsikt. Du får möjligheten
att glädjas åt dina medfödda, naturliga, instinkter samtidigt som du kan njuta
av din graviditet.